Västerås

Västerås Iyengar Yoga Center

 

Tisdag (Mikael Bede) (Kursstart 14/4 och 1/9, 8 gånger, pris 1120 kr)

Nivå 1 kl 16:25-17:55

Nivå 2 kl 18:05-19:35

 

Onsdag (Mikael Bede) (Kursstart 15/4 och 2/9, 8 gånger, pris 1120 kr)

Nybörjare kl 16:25-17:55 

Nivå 2 kl 18:05-19:35

 

Torsdag (Isabelle Bede) (Kursstart 16/4, 6 gånger och 3/9, 8 gånger)

Bas/Senior kl 16-17:30 Du arbetar utifrån dina förutsättningar. Tempot är lugnare

och du presenteras fler alternativ till hur man gör ställningarna. Ingen Bas/senior under våren.

Nybörjare/Nivå 1 kl 17:45-19:15 

 

 

Adress: Västerås Iyengaryoga Center, Skogsvägen 15, Aroslund.

Det finns plats för parkering i området. Buss  2, 6 och 21 till Sångargatan.

 

Anmälan till kurserna sker på två sätt beroende på vilken lärare som håller i kursen.

Mikaels kurser betalas till bankgiro: 5141-5867

Tel: 0706-19 78 60

Drop in kostar 200 kr/pass och betalas till bg: 5141-5867

 

Isabelles kurser anmäls till Studiefrämjandet, tel: 0221-212 30 mejl: koping@studieframjandet.se De skickar sedan en faktura.

  

Sutra II.46 sthira sukham asanam


"Asana is perfect firmness of body, steadiness of intelligence and benevolence of spirit." B.K.S Iyengar

"Physical firmness, emotional stability and intellectual clarity are the keys to meditation." B.K.S Iyengar

I Västerås undervisar Mikael Bede och Isabelle Bede.


Copyright © Bede