Västerås

Västerås Iyengar Yoga Center

 

Tisdag (Kursstart, 8 gånger, 29/8 och 24/10)


Nivå 1 kl 16:30-18 (MB)

Nivå 2 kl 18:10-19:40 (MB)

 

Onsdag (Kursstart, 8 gånger, 30/8 och 25/10)

Nybörjare kl 16:30-18 (MB)

Nivå 2 kl 18:10-19:40 (MB)

Torsdag (Kursstart, 8 gånger, 31/8 och 26/10)

Nivå 3 kl 17-18:30 (MB)

Open Class kl 18:40-19:40 (MB)


Söndag (Kursstart, 8 gånger, 10/9 och 6 gånger, 12/11 )


Rörelse och ro kl 14:15-15:45 (IB)

Nivå Alla kl 16-17:30 (IB) 


Adress: Västerås Iyengaryoga Center, Brahegatan 8


Anmälan: 0706- 19 78 60

Mikaels kurser betalas till bankgiro: 5141-5867

Isabelles kurser betalas till Iyoga AB, bankgiro: 5710-6866

 

  

Sutra II.46 sthira sukham asanam


"Asana is perfect firmness of body, steadiness of intelligence and benevolence of spirit." B.K.S Iyengar

"Physical firmness, emotional stability and intellectual clarity are the keys to meditation." B.K.S Iyengar

I Västerås undervisar Mikael Bede och Isabelle Bede.